Метрологія

Повірка ЗВТ
Повірка ЗВТ
Калібрування
Калібрування ЗВТ
Інші види
Інші види метрологічних послуг

Метрологічний центр

                 З метою забезпечення єдності вимірювань діяльність ДП "ВІННИЦЯСТАНДРАТМЕТРОЛОГІЯ" у відповідності до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" спрямована на:

– реалізацію єдиної державної політики в сфері метрології та метрологічної діяльності;

– захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

– економію всіх видів енергетичних та матеріальних ресурсів;

– забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

              Метрологічний центр є структурним підрозділом ДП "ВІННИЦЯСТАНДРАТМЕТРОЛОГІЯ". До складу входить 4 відділи та 4 сектори.

              Метрологічний центр ДП “ВІННИЦЯСТАНДРАТМЕТРОЛОГІЯ” бере участь у розробленні нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

               Метрологічний центр забезпечений:

– 276 одиницями еталонів за відповідними видами вимірювань;

– персоналом, який відповідає Вимогам, що затверджені наказом Мінекоміки від 30 червня 2020 року № 1242;

– актуалізованим фондом організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності, необхідних для виконання робіт з повірки та калібрування ЗВТ у визначених галузі уповноваження та сфері акредитації;

– приміщеннями, які за своїм оснащенням і станом відповідають вимогам методик повірки та калібрування ЗВТ щодо умов виконання цих робіт, охорони праці та санітарним нормам і правилам, експлуатаційної документації на еталони, ЗВТ і допоміжне обладнання для повірки та калібрування, що використовуються в цих приміщеннях.

Атестат про акредитацію
Читати
Свідоцтво про уповноваження
Читати
Свідоцтво про уповноваження
Читати
Свідоцтво про уповноваження
Читати
Свідоцтво про уповноваження
Читати